• KENGTA TECHNOLOGIES
 • Chemical Industry

   

  Chemical Manufacturing

   

  Sản xuất sản phẩm hóa chất đang ngày càng phát triển. Ngoài những yêu cầu ngày càng cao về độ tinh khiết, chất lượng sản phẩm và giải quyết những vấn đề môi trường thì vật liệu khắc nghiệt, nhiệt độ và áp suất cao cũng là những thách thức với ngành công nghiệp này. Kengta tin rằng với khả năng của mình, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với khách hàng trên con đường tạo ra những giá trị lớn hơn.

   

  Examples of application in Chemical Manufacturing

  • Acid treatment
  • Base treatment
  • Anode sludge from metal electrolysis
  • Aluminum oxide/hydroxide
  • Iron oxide
  • Paint
  • Ink
  • Water treatment
  • PVC powder
  • PAC powder/liquid