• KENGTA TECHNOLOGIES
  • Filtration consultancy

    Với triết lý kinh doanh dựa trên nền tảng kỹ thuật và luôn lắng nghe khách hàng, chúng tôi tự tin sẽ mang lại cho khách hàng những giải pháp lọc phù hợp, giúp tối ưu hóa quy trình lọc, góp phần tối ưu hóa quy trình sản xuất.

    • Solutions for removing solids from a fluid
    • Solutions for removing liquid from solids
    • Solutions for recovering both solids and fluids